داینا پرفیومز

ادوارد اوود

ادوارد اوود

ادوارد اوود

یک عطر مردانه ، قوی و لطیف شده . با یک بوی سیب ، عود و زعفران آغاز میشود. قلب آن حاوی دارچین و چوب گایاک است. در آخر یک بوی چوبی غلیظ از چوب صندل ، عنبر و بامبو به جا می ماند

ادوارد پرایوت

ادوارد پرایوت

عطر شروعی با بوی تند زنجبیل ، سیب و ترکیبی از اسطخودوس شروع میشودو در قلب آن عطری احساسی وجود دارد. پایه چرمی این عطر یک حس جذابیت مردانه را ایجاد میکند. 

بیشتر
ادوارد استرانگ

ادوارد استرانگ

عطری که شما را بین غنا و ژرفا رها می نماید . آغاز آن با بوی سرخس است که رایحه های گل شمعدانی ، اسطخودوس و پاچولی آن را احاطه کرده است و در آخر یک رایحه چوبی ترکیب شده با وتیور ، چوب روشن و خزه

بیشتر