داینا پرفیومز

ممنتو

ممنتو

ممنتو

(A woody spicy fragrance)
(رایحه اول): با یک بوی ادویه تند و سیب  شروع می شود
(رایحه پایانی): و با بوی چوب های شیرین خاتمه پیدا مینماید
 

یونیسنت بلک

یونیسنت بلک

(رایحه اول): شکوفه گل پِونی ، گل فریزیا و ترنج
(رایحه میانی): رز، شکوفه تمشک ، چوب صدر سفید
(رایحه پایانی): وانیل ، چوب عنبر و مشک

بیشتر
لاو یو فولی

لاو یو فولی

شروعی با رایحه رز، گیلاس و آیریس که در قلب آن موجی از گلهای لیلی آبی و شکوفه پرتقال نهفته و در نهایت در اعماق آن چوب صندل و مشک یافت میشود

بیشتر