یونیسنت

یونیسنت بلک

یونیسنت بلک

یونیسنت بلک

(رایحه اول): شکوفه گل پِونی ، گل فریزیا و ترنج
(رایحه میانی): رز، شکوفه تمشک ، چوب صدر سفید
(رایحه پایانی): وانیل ، چوب عنبر و مشک

یونیسنت رد (قرمز)

یونیسنت رد (قرمز)

(رایحه اول): ترنج ،سیب سبز
(رایحه میانی): شکوفه یاس،  شکوفه گل پِونی، شکوفه پرتغال و گل مریم
(رایحه پایانی): ریشه چمن های خاص هندی، چوب صندل و مشک

بیشتر
ممنتو

ممنتو

(A woody spicy fragrance)
(رایحه اول): با یک بوی ادویه تند و سیب  شروع می شود
(رایحه پایانی): و با بوی چوب های شیرین خاتمه پیدا مینماید
 

بیشتر